Основна школа "Ђура Јакшић" Каћ

 
 

JАВНЕ НАБАВКЕ

ЈНМВ 3/2017 (15.03.2017.)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


ЈНМВ 2/2017 (24.02.2017.)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (15.3.2017)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


 

ЈНМВ 1/2017 (20.02.2017.)

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (13.3.2017.)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (01.3.2017)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


ЈНМВ 05/2016 (07.6.2016.)

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ (09.06.2016)

ОДГОВОРИ 2 (13.06.2016.)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР. 5/2016 (14.06.2016.)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (14.06.2016.)

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ (16.06.20106.)

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ (17.06.2016.)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (25.06.2016.)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (11.07.2016.)


ЈНМВ 04/2016 (18.4.2016.)

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА


ЈНМВ 03/2016 (06.4.2016.)

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


ЈНМВ 02/2016

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕТНАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА


План јавних набавки за 2016.год.


ЈНМВ 03 /2015 (12.8.2015.)

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


ЈНМВ 05 /2015 (22.7.2015.)

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (11.8.2015.)


ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2015


ЈНМВ 04 /2015 (28.4.2015.)

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ (15.6.2015.)


ЈНМВ 02 /2015 (15.4.2015.)

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2015.


ЈНМВ 06 /2014 (16.10.2014.)

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈНМБ 06/2014 (04.11.2014.)


ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЕ  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ХРАНЕ И ПИЋА ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ ЈНОП – 01 /2014   (24.03.2014.)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И РИЗИКА ДЕЛАТНОСТИ (10.03.2014.)

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ЈНМВ – 2 /2014 (10.03.2014.)

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ O ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ЈНМВ 02/2014

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈНМБ 2/2014 (31.03.2014)

УГОВОР ЈНМВ – 2 /2014 (31.03.2014)

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ХРАНЕ И ПИЋА ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ ЈН ОП 1/2014 (01.03.2014)

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Јавна набавка мале вредности добра - уџбеника за децу из социјално угрожених породица

ПОЗИВ можете преузети овде >>>

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА можете преузети овде >>>

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧНОМ УГОВОРУ можете преузети овде >>>

 

  Почетак | Управа школе | Запослени | Одељења | О школи | За родитеље | Секције | Такмичења