Основна школа "Ђура Јакшић" Каћ

 
 

 

ДОКУМЕНТИ

ЗАКОНИ

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

ЗАКОН О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

ПРАВИЛНИЦИ

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА

ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА

ПРАВИЛНИК О СТАЛНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ

СТАНДАРДИ КОМПЕНТЕНЦИЈА ЗА ПРОФЕСИЈУ НАСТАВНИКА

Plan za VI razred 201718

ДОКУМЕНТИ ШКОЛЕ

КОДЕКС ПОНАШАЊА

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ

 

ЛЕТОПИС

 

 

 

 
  Почетак | Управа школе | Запослени | Одељења | О школи | За родитеље | Секције | Такмичења