Основна школа "Ђура Јакшић" Каћ

 
 

Секције у нашој школи

Ученици у школи су према својој вољи и интересовању организовани у секције, групе, покрете, друштва, чији су садржаји: културни, научни, технички, спортски...

Културно-уметничке групе:

1. Лингвистичка руководилац Ракић Вукосава
2. Драмска руководилац Ћурчић Бранислава
3. Рецитаторска руководилац Исаков Живка
4. Литерарна руководилац Николић Сања
6. Вођење летописа школе руководилац Вујаковић Јелена
7. Ликовна руководилац Зоран Булатовић
8. Библиотечка руководилац Релић Душица и Весна Пејин
9. Новинарска руководилац Летић Верица

Радно производне и техничке активности:

1. Пољопривредна руков. Саитовић Драгиша
2. Грађевинска " Мирковић Милица
3. Саобраћајна " Саватовић Душан
4. Фото-секција " Чичак Славка

Секције:
1. Математичка руков. Јањић Драгана, Козомара Радован
2. Историјска
Видић Борислава
3. Географска
- Добановачки Сава
4. Гимнастичка
Ђукић Јасна
5. Кошаркашка
Немет Борислав
6. Рукометна
Петров Лазар
7. Фудбалска
Трнинић Милан
8. Еколошка
Весна Шћепановић
9. Информатичка
Јасмина Јерковић

У IV разреду формирано је 5 секција:

1. Драмско-рецитаторска руководилац Недић Снежана
2. Ликовна секција руководилац Травар Вилма
3. Математика руководилац Павлов Сока
4. Еколошка руководилац Поповић Слободан
5. Спортска руководилац Ковачевић Снежана

Повратак на врх

  Почетак | Управа школе | Запослени | Одељења | О школи | За родитеље | Секције | Такмичења