ЗА ОСМАКЕ

ЗАВРШНИ ИСПИТ 2019/2020.

НА СЛЕДЕЋЕМ ЛИНКУ СЕ НАЛАЗИ ВОДИЧ ЗА ИЗБОР ЗАНИМАЊА:

http://www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs/upitnik_po.php

 

 

Информације о упису ученика у средњу школу за школску 2019/2020. годину http://www.mpn.gov.rs/upis-ucenika-u-srednju-skolu-2019-20/

Избор занимања

Упис у средњу школу

Упутство за родитеље

ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ-СИМУЛАЦИЈА ЗАВРШНОГ

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ – ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ

Упутство за ученике