ЗА ОСМАКЕ

ЗАВРШНИ ИСПИТ 2019

Избор занимања

Упис у средњу школу

Упутство за родитеље

ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ-СИМУЛАЦИЈА ЗАВРШНОГ

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ – ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ

Упутство за ученике

ЗАВРШНИ ИСПИТ 2018

УПУTСТВО ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ 2018 – ЗА УЧЕНИКЕ

УПУTСТВО ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ 2018 – ЗА РОДИТЕЉЕ


УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2018

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 

КОНКУРС ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. – ТАБЕЛАРНИ

КОНКУРС ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО КОНКУРСА 

 


ПРОБНИ ПРИЈЕМНИ 2018.

СРПСКИ ЈЕЗИК – ТЕСТ 2018          СРПСКИ ЈЕЗИК – РЕШЕЊА 2018

МАТЕМАТИКА – ТЕСТ 2018            МАТЕМАТИКА  РЕШЕЊА 2018

КОМИНОВАНИ ТЕСТ 2018            КОМБИНОВАНИ – РЕШЕЊА 2018