ПРИЈЕМ РОДИТЕЉА

  

            ТЕРМИНИ ИНДИВИДУАЛНИХ РАЗГОВОРА  СА РОДИТЕЉИМА-ШКОЛСКА 2021/22.ГОДИНА

 

Редни

Број

Име и презиме наставника Предмет Термин индивидуалног разговора са родитељем
Прва смена Друга смена
1.  Нада Симин Милошевић Енглески језик Уторак, 3. час Уторак, 3. час
2.  Тамара Шаренац Енглески језик Четвртак, 2.час Четвртак, 2.час
3.  Карлаш Соња Енглески језик Понедељак 6. час Понедељак 6. час
4.  Вулетин Јадранка Енглески језик Уторак, 4.час Уторак, 4. час
5.  Краљ Бранислава Енглески језик Среда, 6. час Среда, 6. час
6.  Ракић Вукосава Српски језик Уторак, 4.час Уторак, 4. час
7.  Николић Сања Српски језик Уторак, 13:30 Уторак, 14:00
8.  Лакић Јелена Српски језик Четвртак,  2. Час Четвртак,  2. Час
9.  Николић Марија Српски језик Уторак 3. час Уторак 3. час
10.  Стајић Наташа Српски језик Петак, 4.час Петак, 4. час
11.  Козомара Радован Математика Среда, 5.час Среда, 5. час
12.  Ступар Драгана Математика Четвртак, 7. час Четвртак, 7. час
13.  Летић Наташа Математика Четвртак, 3. час Четвртак, 3.час
14.  Јањић Драгана Математика Уторак, 2. час Уторак, 2. час
15.  Чолаковић Његош Немачки језик Петак, 2. час Петак, 2. час
16.  Јацановић Ана Немачки језик Четвртак, 4.час Четвртак, 4. час
17.  Саитовић Драгиша Техника и техмологија Петак, 3.час Петак, 3. час
18.  Мирковић Милица Техника и техмологија Уторак, 5. час Уторак, 5. час
19.  Чичак Славка Техника и техмологија Четвртак, 5.час Четвртак, 5.час
20.  Јоксовић Гавро Техника и техмологија Уторак, 5.час Уторак, 5.час
21.  Ђукић Дана Историја Среда, 3. час Среда, 3.час
22.  Видић Бориславка Историја Среда 2. час Среда 2. час
23.  Трнинић Милан Физичко и здравствено васпитање Уторак, 2. час Уторак, 2. час
24.   Мирковић Душан Физичко и здравствено васпитање Петак, 2. час Петак, 2 час
25.  Ђукић Јасна Физичко и здравствено васпитање Понедељак 4.. час Понедељак 4. час
26.  Гајин Горанка Ликовна култура Петак, 2. час Петак, 2. час
27.  Сања Мерча Бркић Ликовна култура Четвртак 3. час Четвртак 3. час
28.  Нинков Душанка Музичка  култура Четвртак 3. час Четвртак 3. час
29.  Кецман Наташа Физика Понедељак 2. час Понедељак 2. час
30.  Стевановић Наташа Хемија Понедељак, 3 час Уторак, 4 час
31.  Шћепановић Весна Биологија Понедељак 3. час Уторак, 5 час
32.  Марганц Ана Биологија Уторак 5.час Уторак 5.час
33.  Ступар Драган Географија Уторак 5.час Уторак 5.час
34.  Добановачки Сава Географија Уторак 4 час Уторак 4 час
35.  Јерковић Јасмина Информатика и рачунарство Среда 7.час Среда 7. час
36.  Ступар Јакша Грађанско васпитање Понедељак 13:30 Понедељак 13:30

 

        ТЕРМИНИ ИНДИВИДУАЛНИХ РАЗГОВОРА  СА РОДИТЕЉИМА-ШКОЛСКА 2021/22.ГОДИНА

Име и презиме наставника  

Термин индивидуалних разгова са родитељем

 

Секције

Трећи разред Четврти разред  
Допунска настава Допунска настава Додатна

 настава

  Врста секције Термин одржавања I  смена II смена I  смена II смена I  смена II смен
Вујовић Дејанка Четвртак, 3 час     Четвртак, 5.час Четвртак, 5. час        
Јандрић Слађана Петак 2. час     Среда5. час Среда пречас        
Новковић Биљана Уторак, 2 час     Среда 5 час Среда 5, час        
Николић Славица Уторак, 3 час     Петак 5. час Петак пречас        
Гавриловић Обрадовић Драгана Уторак, 1. час     Петак 5. час Петак пречас        
Вујаковић Јелена Среда, 2 час         Уторак 5. час понедељак Петак,5 час Петак пречас
Живанов Неда Среда, 3 час литерарна Понедељак, 6 час     Среда, 5. час среда Петак,5 час Петак пречас
Златић Светлана Понедељак, 3. час ликовна Понедељак, 6 час     Среда, 5. час Среда 5. час Петак,5 час Среда пречас
Лакић Мирјана Среда, 4. час спортска Петак, 6. час     Петак 5. час Петак пречас Среда, 5. час Среда пречас
Пајић Наташа Среда 5. час         Петак 5. час Петак 5. час Понедељак, 5. час Понедељак, 5. час
Име и презиме наставника  

Термин индивидуалних разгова са родитељем

 

Секције

Први разред Други разред  
Допунска настава Допунска настава
I  смена II смена Врста секције Термин одржавања I  смена II смена I  смена II смена
Драгана Илић  

Понедељак, 2. час

 

 

Понедељак, 2. час

 

     

Среда, 4. час

 

Среда 4.час    
Вилма Травар  

Понедељак, 2. час

 

 

Понедељак, 2. час

 

     

Среда, 4. час

 

Среда 4.час    
Соња Мирковић Четвртак, 5. час

 

 

Четвртак, 5. час

 

 

    Понедељак, 5. час Понедељак, пречас    
Драгана Бабић  

Среда, 4. час

 

Среда 4.час     Понедељак, 5. час Понедељак, 5. час    

 

Get 30% off your first purchase

X