ПРИЈЕМ РОДИТЕЉА

  

            ТЕРМИНИ ИНДИВИДУАЛНИХ РАЗГОВОРА  СА РОДИТЕЉИМА-ШКОЛСКА 2019/20.ГОДИНА

 

 

Редни

Број

Име и презиме наставника Предмет Термин индивидуалног разговора са родитељем
Прва смена Друга смена
1 Нада Симин Милошевић Енглески језик Петак, 3.час Петак, 3.час
          2 Тамара Шаренац Енглески језик Петак, 6.час Петак, 6.час
3 Бранислава Краљ Енглески језик Среда,5.час Среда,5.час
4 Вулетин Јадранка Енглески језик Четвртак, 2.час Четвртак, 2.час
5 Карлаш Сања Енглески језик Четвртак, 3.час Четвртак, 3.час
6 Ракић Вукосава Српски језик Среда, 2.час Среда, 2.час
7 Зеленовић Јелена Српски језик  Среда,4.час Среда,4.час
8 Стајић Наташа Српски језик Петак,4.час Петак,4.час
9 Лакић Јелена Српски језик Среда,4.час Среда,4.час
10 Николић Марија Српски језик Понедељак,5.час Понедељак,5.час
11 Козомара Радован Математика Среда, 2.час Среда, 2.час
12 Ступар Драгана Математика Понедељак,5.час Понедељак,5.час
13 Летић  Наташа Математика Понедељак,3.час Понедељак,3.час
14 Јањић Драгана Математика Уторак, 4.час Уторак, 4.час
16 Чолаковић Његош Немачки језик Понедељак,4.час Понедељак,4.час
17 Јацановић Ана Немачки језик Среда, 5.час Среда, 5.час
18 Јоксовић Гавро Тех.и инфор.образовање Уторак, 3.час Уторак, 3.час
19 Саитовић Драгиша Техника и технологија Четвртак, 5.час Четвртак, 5.час
20 Мирковић Милица Тех.и инфор.образовање Уторак, 3.час Уторак, 3.час
21 Чичак Славка Техника и технологија Уторак, 4.час Уторак, 4.час
22 Ђукић Дана Историја Четвртак, 4.час Четвртак, 4.час
23 Видић Бориславка Историја Понедељак, 2.час Понедељак, 2.час
24 Трнинић Милан Физичко васпитање Понедељак, 3.час Понедељак, 3.час
25  Мирковић Душан Физичко васпитање Уторак, 1.час Уторак, 1.час
26 Ђукић Јасна Физичко васпитање Среда, 3.час Среда, 3.час
27 Вања Јовановић

Мерча Бркић Сања

Ликовна култура Среда, 3.час Среда, 3.час
28 Гајин Горанка Ликовна култура Петак, 5.час Петак, 5.час
29 Пиљић Лукач Зора Музичка  култура Среда, 4.час Среда, 4.час
30 Нинков Душанка Музичка  култура Уторак, 7.час Уторак, 7.час
31 Јовић Јелена Физика Петак,4.час Петак,4.час
32 Наташа Кецман Физика Уторак, 4.час Уторак, 4.час
33 Стевановић Наташа Хемија Четвртак, 3.час Петак,4.час
34 Шћепановић Весна Биологија Понедељак,5.час Понедељак,5.час
35 Мандић Драгана Биологија Понедељак,5.час Понедељак,5.час
36 Ступар Драган Географија Понедељак,5.час Понедељак,5.час
37 Добановачки Сава Географија Четвртак, 2.час Четвртак, 2.час
38 Јерковић Јасмина Информатика и рачунарство Уторак, 7.час Уторак, 7.час
39 Тамаш Фишер                        Мађарски језик Петак, 6.час Петак, 6.час
40 Ступар Јакша Грађанско васпитање Петак, 7.час Петак, 7.час
        41 Нанић Зоран Верска настава Петак, 5.час Петак, 5.час
        42 Павлица Сања Верска настава Понедељак, 3.час Понедељак, 3.час

 

        ТЕРМИНИ ИНДИВИДУАЛНИХ РАЗГОВОРА  СА РОДИТЕЉИМА-ШКОЛСКА 2019/20.ГОДИНА

Редни

Број

Име и презиме учитеља Разред Термин индивидуалног разговора са родитељем
Прва смена Друга смена
1 Поповић Слободан 3-1 Петак, 2.час Петак, 2.час
2 Травар Вилма 3-2 Среда, 3.час Среда, 3.час
3 Кљакић Јелена 3-3 Среда, 2.час Среда, 2.час
4 Недић Снежана 3-4 Петак, 3.час Петак, 3.час
5 Ковачевић Снежана 3-5 Уторак, 2.час Уторак, 2.час
6 Бабић Драгана 4-1 Среда, 3.час Среда, 3.час
        7 Мирковић Соња 4-2 Петак, 2.час Петак, 2.час
8 Пољаков Љубиша 4-3 Четвртак, 3.час Четвртак, 3.час
9 Цвејић Марија 4-4 Четвртак, 4.час Четвртак, 4.час
10 Станивук Верица 4-5 Петак, 3.час Петак, 3.час