ПРИЈЕМ РОДИТЕЉА

  

            ТЕРМИНИ ИНДИВИДУАЛНИХ РАЗГОВОРА  СА РОДИТЕЉИМА-ШКОЛСКА 2018/19.ГОДИНА

 

 

 Редни

Број

Име и презиме наставника Предмет Термин индивидуалног разговора са родитељем
                                        Прва смена                  Друга смена
1 Нада Симин Милошевић Енглески језик Понедељак.3.час Понедељак.3.час
2 Тамара Шаренац

Васиљевић Марина

Енглески језик Понедељак.4.час Понедељак.4.час
3 Бранислава Краљ Енглески језик Среда, 5.час Среда,5. час
4 Вулетин Јадранка Енглески језик Четвртак, 5.час Четвртак, 5.час
5 Карлаш Сања Енглески језик Уторак, 1.час Уторак, 1.час
6 Ракић Вукосава Српски језик Понедељак.3.час Понедељак.3.час
7 Зеленовић Јелена Српски језик Понедељак.4.час Понедељак.4.час
8 Стајић Наташа Српски језик Четвртак, 4.час Четвртак, 4.час
9 Лакић Јелена Српски језик Четвртак, 4.час Четвртак, 4.час
10 Николић Марија Српски језик Понедељак.2.час Понедељак.2.час
11 Козомара Радован Математика Уторак, 2.час Уторак, 2.час
12 Ступар Драгана Математика Среда, 5.час Среда, 5.час
13 Летић Наташа Математика Среда, 2.час Среда, 2.час
14 Јањић Драгана Математика Уторак, 4.час Уторак, 4.час
15 Жнидарец Игор Математика Понедељак.3.час Понедељак.3.час
16 Чолаковић Његош Немачки језик Петак, 4.час Петак, 4.час
17 Јацановић Ана Немачки језик Среда, 3.час Среда, 3.час
18 Јоксовић Гавро Техничко и информатичко обр. Петак, 3.час Петак, 3.час
19 Саитовић Драгиша Техника и технологија Уторак, 4.час Уторак, 4.час
20 Мирковић Милица Техничко и информатичко обр. Петак, 3.час Петак, 3.час
21 Чичак Славка Техника и технологија Уторак, 4.час Уторак, 4.час
22 Ђукић Дана Историја Среда, 4.час Среда, 4.час
23 Видић Бориславка Историја Понедељак.5.час Понедељак.5.час
24 Трнинић Милан Физичко васпитање Четвртак, 5.час Четвртак, 5.час
25 Мирковић Душан Физичко васпитање Уторак, 4.час Уторак, 4.час
26 Ђукић Јасна Физичко васпитање Уторак, 2.час Уторак, 2.час
27 Мерча Бркић Сања Ликовна култура Четвртак, 3.час Четвртак, 3.час
               

 

28                                    Гајин Горанка Ликовна култура Петак, 5.час Петак, 5.час
29 Пиљић Лукач Зора Музичка култура Среда,3.час Среда, 3.час
30 Нинков Душанка

Иконија Радевић Вујовић

Музичка култура Четвртак, 3.час Четвртак, 3.час
31 Јовић Јелена Физика Петак, 3.час Петак, 3.час
32 Новаковић Никола Физика Среда, 4.час Среда, 4.час
33 Стевановић Наташа Хемија Понедељак.4.час Понедељак.4.час
34 Шћепановић Весна Биологија Среда, 4.час Среда, 4.час
35 Мандић Драгана Биологија Четвртак, 5.час Четвртак, 5.час
36 Ступар Драган Географија Уторак, 7.час Уторак, 7.час
37 Добановачки Сава Географија Уторак, 2.час Уторак, 2.час
38 Јерковић Јасмина Информатика и рачунарство Уторак, 7.час Уторак, 7.час
39 Тамаш Фишер Мађарски језик Понедељак, 4.час Понедељак, 4.час
40 Ступар Јакша Грађанско васпитање/Шах Понедељак.1.час Понедељак.1.час
41 Нанић Зоран Верска настава Уторак, 4.час Уторак, 7.час
42 Павлица Сања Верска настава Уторак, 2.час Уторак, 2.час