САВЕТ РОДИТЕЉА

РАЗРЕД ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
I-1 СИНИША ПЕТРОВИЋ
I-2 СЛАЂАНА  ТУТУШ
I-3 ЂОРЂЕ  МАРИЋ
I-4 МИРОСЛАВА  СУКНОВИЋ
I-5 БОЖАНА  ВЕРКИЋ
II-1 МИРОСЛАВ  ЋОСИЋ
II-2 МИЛЕ  ВОЋКИЋ
II-3 ДАЛИБОРКА  МИЛИЋ
II-4 ДАНИЈЕЛ   СТОЈКОВИЋ
II-5 ЖЕЉКА  ЛАЗИЋ
III-1 АЛЕНКА  ЛАКИЋ
III-2 ЖЕЉКА   ДЕВИЋ
III-3 ЈЕЛИЦА ВЛАЈКОВ
III-4 ДАВОР  РАДИН
III-5 РАДА  ЛОНЧАР
IV-1 СОФИЈА БАСАРА
IV-2 ЈУЛКИЦА  ЈОВИЧИЋ
IV-3 ЉУБОМИР  ЈОВАНОВ
IV-4 ВЛАДИМИР  ТОДОРИЋ
IV-5 ЦВИЈА   ЂУРИЋ
V-1 МАЈА БАРДАК
V-2 МИРОСЛАВ  ПЛАВШИЋ
V-3 АНДРИЈАНА  ЈАЊИН  ВРАНЕШ
V-4 МИЛОШ   ИВАНИЋ
V-5 ВУЧКОВИЋ   ПРЕДРАГ
VI-1 МИЛИЦА   МИТРОВИЋ
VI-2 ВЕСНА  КНЕЖЕВИЋ
VI-3 ЖЕЉКО  НИКОЛИЋ
VI-4 ДРАГАНА  АЛЕКСИЋ
VI-5 ЂУРЂИНА  ЈОВАНОВ
VII-1 САЊА  ЛУГОЊА
VII-2 МИЛЕНА  ПАНИЋ
VII-3 ДРАГАН  ТРУТИЋ
VII-4 САЊА  ПАНТЕЛИЋ
VII-5 ДУШАНКА  СКУБАН
VIII-1 ДАЛИБОРКА  ЂОКИЋ
VIII-2 ЂОРЂЕ  ПОЉАКОВ
VIII-3 ИВАНА   ГРУБЕР
VIII-4 ЉИЉАНА  ИЛИЋ
VIII-5 КАТИЦА САГИЋ