САВЕТ РОДИТЕЉА

РАЗРЕД ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
I-1 ТИЈАНА ИЛИЋ
I-2 ЈЕЛЕНА ШАВИЈА
I-3 ДРАГАНА ЦЕГЛЕДИ
I-4 ЈЕЛЕНА ПАВЛИЧЕВИЋ
I-5 РАЈКО БУЛАТОВИЋ
II-1 СИНИША ПЕТРОВИЋ
II-2 СЛАЂАНА  ТУТУШ
II-3 ЂОРЂЕ  МАРИЋ
II-4 МИРОСЛАВА  СУКНОВИЋ
II-5 БОЖАНА  ВЕРКИЋ
III-1 МИРОСЛАВ  ЋОСИЋ
III-2 МИЛЕ  ВОЋКИЋ
III-3 ДАЛИБОРКА  МИЛИЋ
III-4 ДАНИЈЕЛ   СТОЈКОВИЋ
III-5 ЖЕЉКА  ЛАЗИЋ
IV-1 СТЕВИЦА БОСАК
IV-2 ЖЕЉКА   ДЕВИЋ
IV-3 ЈЕЛИЦА ВЛАЈКОВ
IV-4 ДАВОР  РАДИН
IV-5 РАДА  ЛОНЧАР
V-1 СОФИЈА БАСАРА
V-2 ЈЕЛЕНА ОБРАДОВИЋ
V-3 ЉУБОМИР  ЈОВАНОВ
V-4 ЈОВАН ДАВИДОВАЦ
V-5 ЦВИЈА   ЂУРИЋ
VI-1 МАЈА БАРДАК
VI-2 ФЕРЕНЦ КОВАЧ
VI-3 ЛЕО МАЛЕШЕВИЋ
VI-4 ДАРИНКА   ИВАНИЋ
VI-5 МИРОСЛАВ БОТОШКИ
VII-1 МИЛИЦА   МИТРОВИЋ
VII-2 ИВАНА ХУСЕИНОВИЋ
VII-3 ЖЕЉКО  НИКОЛИЋ
VII-4 ОЛИВЕРА ТОМИЋ
VII-5 ЂУРЂИЦА  ЈОВАНОВ
VIII-1 САЊА  ЛУГОЊА
VIII-2 МИЛЕНА  ПАНИЋ
VIII-3 ДРАГАН  ТРУТИЋ
VIII-4 САЊА  ПАНТЕЛИЋ
VIII-5 ИГОР СКУБАН