ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ


СЕКРЕТАР ШКОЛЕ:

МИЛАНКА ГОЛИЋ

Тел: 021 / 6213 015


АДМИНИСТРАЦИЈА:

БОЖАНА ИЛИЋ

БИЉАНА ТЕПИЋ

Тел: 021 / 6213 015