ШКОЛСКИ ОДБОР

ЗАПОСЛЕНИЛОКАЛНА САМОУПРАВАРОДИТЕЉИ
НИКОЛИЋ САЊАБЕЛЕНЗАДА СТЕВО
- ПРЕДСЕДНИК ШО
ЈАЊИЋ СВЕТЛАНА
КОВАЧЕВИЋ СНЕЖАНА ТРАВАР СНЕЖАНА ЧИПЛИЋ МИЛКА
ДОБАНОВАЧКИ САВАЦАП МАРКОПОЉАКОВ ЂОРЂЕ