УЏБЕНИЦИ

 

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“ КАЋ

СПИСАК УЏБЕНИКАИЗ КАТАЛОГА У ШКОЛСКОЈ 2024/2025 години

 

 

 

ПРВИ РАЗРЕД

 

Р.б. ИЗДАВАЧ НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОР

 

1 Вулкан Буквар 1 

од 1-3 дела са словарицом

Ивана Цмиљановић Косовац

650-02-00330/2022-07 од9.12.22.

2 Вулкан Читанка 1

Уџбенички комплет-ћирилица

Маја Димитријевић

650-02-00330/2022-07 од9.12.22.

3 Вулкан Математика 1 уџбеник 1 и 2 део Н. Малиновић Јовановић, Јелена Малиновић
4 Вулкан Математика 1 радна свеска  1 и 2 део 650-02-00151/2022-07 од31.1.23.
5 Вулкан Свет око нас 1 –Уџбеник Јелена Љубинковић

650-02-00153/2022-07 од1.2.23.

6 Вулкан Свет око нас 1 –Радна свеска Јелена Љубинковић

650-02-00153/2022-07 од1.2.23.

7 Вулкан Музичка култура 1 Маја Обрадовић

650-02-00132/2022-07 од 20.12.22.

8 Вулкан Ликовна култура 1- ликовно коферче, Ликовница Славица М.Ивановић, С. Илић

2169-3/2018 од 15.1.2019.

2510-3/2022 од 7.3.23.

9 Клет Енглески језик  – SuperMinds 1 Х.Пухта, Г.Гернгрос,ПитерЛ.Џонс

650-02-00064/2022-07 од6.2.23.

10 Вулкан Дигитални свет –уџбеник А.Пастор, Г.Рацков

1098/2020 од 21.8.2020.

 

 

 

 

ДРУГИ  РАЗРЕД

 

Р.б. ИЗДАВАЧ НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОР

 

1  Логос Читанка– Уз речи растемо Наташа Станковић-Шошо, Маја Кос
2  Логос Граматика – Дар речи Јелена Срдић
3  Логос Уџбеник – Латиница Душанка Милић, Татјана Милић
4  Логос Радна свеска уз уџбеник Јелена Срдић
5  Логос Математика 2уџбеник 4-дела Сенка Тахировић, Ива Иванчевић
6  Логос Свет око нас2 – уџбеник Љиља Стоковић, Гордана Лукић
7  Логос Свет око нас 2 – радна свеска Љиља Стоковић, Гордана Лукић
8  Логос Музичка култура – уџбеник  Мр.Драгана Михајловић-Бокан,Марин
9  Логос Ликовна култура 2 М. Мићић, Г. Мићић
10 Клет Енглески језик  – SuperMinds 2 Ginter Gerngros, Gerbert Puhta
11 Нови Логос Дигитални свет Ињац, Јовановић, Поповић

 

ТРЕЋИ  РАЗРЕД

 

Р.б. ИЗДАВАЧ НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОР

 

1 Логос Читанка– У свету речи Наташа Станковић-Шошо, Маја Кос
2 Логос Граматика – Дар речи Јелена Срдић
3 Логос Радна свеска –српски језик Наташа Станковић-Шошо, Јелена Срдић
4 Логос Математика уџбеник Сенка Тахировић, Ива Иванчевић
5 Логос Математика радни листови Сенка Тахировић, Ива Иванчевић
6 Логос Природа и дурштво 3 – уџбеник Марина Мунитлак, Андријана Шикл
7 Логос Природа и дурштво 3 – радна свеска Марина Мунитлак, Андријана Шикл
8 Логос Музичка култура – уџбеник и ЦД Мр.Драгана Михајловић-Бокан, Г. Мићић
9 Логос Ликовна култура 3 Мр. Милутин Мићић, Гордана Мићић
10 Фреска Енглески језик  – Smiles 3- уџбеник Dzeni Duli
11 Фреска Енглески језик  – Smiles 3- радна свеска Dzeni Duli
12 Нови Логос Дигитални свет Ињац, Јовановић, Поповић

 

 

 

 

 

 

ЧЕТВРТИ   РАЗРЕД

 

Р.б. ИЗДАВАЧ НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОР

 

1 Вулкан Српски језик Читанка  Д.Милићевић 646 Маја Димитријевић
2 Вулкан Српски језик Граматика  653 Данијела Милићевић, Сунчица Р.
3 Вулкан Српски језик Радна свеска    578 Маја Димитријевић, Данијела Милићевић
4 Вулкан Математика 4 уџбеник Нела Малиновић- Јовановић
5 Вулкан Математика 4 радна свеска Нела Малиновић- Јовановић
6 Вулкан Природа и дурштво 4 – уџбеник- 1 и 2 део Вера Бојовић, Драгица Тривић
7 Вулкан Музичка култура 4  – уџбеник + ЦД Маја Обрадовић
8 Вулкан Ликовна култура 4 – уџбеник Данка Деспотовић Андрић
9 Фреска Енглески језик 4  – Smiles 4- уџбеник Dzeni Duli
10 Фреска Енглески језик 4 – Smiles 4- радна свеска Dzeni Duli
11 Нови Логос Дигитални свет Ињац, Јовановић, Поповић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕТИ   РАЗРЕД

 

Р.б. ИЗДАВАЧ НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОР

 

1 Клет Српски језик 5 Читанка – Расковник 650-02-0001/2022-07 од 6.2.23 .З.Мркљач, З.Несторовић
2 Клет Српски језик 5 Граматика – 5 650-02-00031/2022-07 од 6.2.23 В.Ломпар
3 Клет Српски језик 5 Радна свеска –

 

Весна Ломпар, Зона Мркаљ
4 Герундијум Математика 5 уџбеник С.Јешић, Ј.Благојевић, А.Росић, 650-02-00293/2022-07 од 22.11.22.
5 Герундијум Математика 5 збирка задатака  
6 Герундијум Ликовна култура  5  Траг – уџбеник Миленковић , Мандић
7 Логос Музичка култура  5 – уџбеник Бокан, Ињац
8 Герундијум Биологија 5 – уџбеник Т.Прибићевић, Т.Миљановић,С.Нинковић,В.Миливојевић

650-02-00159/2018-07 од 27.4.2018.

9 Герундијум Биологија 5 – радна свеска Т.Прибићевић, Т.Миљановић,С.Нинковић,В.Миливојевић

650-02-00159/2018-07 од 27.4.2018.

10 Клет Географија  5 –уџбеник 650-02-00214/2022-07 од 4.11.22.

Тања Плазинић

11 Фреска Енглески језик 5 – Right on! 1- уџбеник ЈеnnyDooley
12 Фреска Енглески језик  5 – Right on! 1- радна свеска ЈеnnyDooley
13 Клет Историја 5 – уџбеник 650-02-00223/2022-07 од 4.11.22.Н.Топаловић, П.Јелић
14 Герундијум Исторјски атлас  V-VIII разреда  

 

15 Клет Техника и технологија –уџбеник Н.Стаменовић, А. Вучићевић 650-02-00117/2022-07 од 9.2.23.
16 Клет Техника и технологија-материјали  
17 Клет Информатика и рачунарство С. Мандић, 650-02-00038/2022-07 од 27.1.23.
18 Клет Немачки језик Maximal 1 – уџбеник Ђ.Мота , Кемписти 650-02-00066/2022-07 од 16.1.23
19 Клет Немачки језик Maximal 1 – рад.свеска  
20 Завод за уџбенике Приручник за грађанско  

 

 

 

ШЕСТИ   РАЗРЕД

 

 

Р.б. ИЗДАВАЧ НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОР

 

1 Клет Српски језик Читанка 6 –  Извор Зона Мркаљ, Зорица Несторовић
2 Клет Српски језик Граматика 6  – уџбеник Весна Ломбар
3 Клет Српски језик Радна свеска 6 – уз читанку и граматику Зона Мркаљ, Зорица Несторовић, В. Ломбар
4 Герундијум Математика 6 уџбеник Јешић, Благојевић, Росић
5 Герундијум Математика 6 збирка задатака Јешић, Благојевић, Њаради
6 Герундијум Ликовна култура 6 – уџбеник Са осмехом Б. Мандић
7 Логос Музичка култура 6  – уџбеник Парадин, Михајловић-Бокан
8 Герундијум Биологија-6  уџбеник Лазаревић, Миливојевић, Прибић
9 Герундијум Биологија-6  Радна свеска С.Нинковић, Лазаревић

 

10 Герундијум Географија 6 –уџбеник Јовановић, Влајић

 

11 Фреска Енглески језик 6 – Right on! 2- уџбеник ЈеnnyDooley
12 Фреска Енглески језик 6 – Right on! 2- радна свеска ЈеnnyDooley
13 Герундијум Историја 6 – уџбеник Крстић, Бечановић

 

14 Герундијум Исторјски атлас  V-VIII разреда

 

 
15 Клет Техника и технологија 6 –уџбеник Н.Стаменовић, А. Вучићевић
16 Клет Техника и технологија 6 –материјали Н.Стаменовић, А. Вучићевић
17 Клет Информатика и рачунарство 6 С. Мандић,

 

18 Клет Немачки језик 6 Maximal 2 – уџбеник Ђ.Мота , Кемписти

 

19 Клет Немачки језик 6 Maximal 2– рад.свеска Ђ.Мота , Кемписти

 

20 Герундијум Физика 6 уџбеник Откривамо физику Латас, Вукмировић, Балаж
21 Герундијум Физика 6 – збирка задатака са лабораторијским вежбама Латас, Вукмировић, Балаж

СЕДМИ   РАЗРЕД

 

Р.б. ИЗДАВАЧ НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОР

 

1 Клет Српски језик Читанка 7 – Плетисанка Зона Мркаљ, Зорица Несторовић
2 Клет Српски језик Граматика 7 – уџбеник Весна Ломбар
3 Клет Српски језик Радна свеска  7 Зона Мркаљ, Зорица Несторовић, В. Ломбар
4 Герундијум Математика 7  уџбеник Јешић, Благојевић, Росић
5 Герундијум Математика 7 збирка задатака Јешић, Благојевић, Њаради
6 Герундијум Ликовна култура 7 – уџбеник Корак напред Б. Мандић
7 Клет Музичка култура  7 – уџбеник Г.Грујић, М.Соколовић, Игњатовић
8 Герундијум Биологија- 7 уџбеник Лазаревић, Миливојевић, Прибић
9 Герундијум Биологија- 7  Радна свеска С.Нинковић, Лазаревић
10 Герундијум Географија 7 –уџбеник Јовановић, Влајић

 

11 Фреска Енглески језик 7 – Right on! 3- уџбеник ниво 4 ЈеnnyDooley
12 Фреска Енглески језик 7 – Right on! 3- радна свеска ниво 4 ЈеnnyDooley
13 Герундијум Историја  7 – уџбеник Растовић, Бечановић, Вајагић
14 Герундијум Исторјски атлас  V-VIII разреда  
15 Клет ТИТ  7  –уџбеник Н.Стаменовић, А. Вучићевић
16 Клет ТИТ 7-материјали Н.Стаменовић, А. Вучићевић
17 Клет Информатика и рачунарство 7 С. Мандић,
18 Клет Немачки језик 7 Maximal 3 – уџбеник Ђ.Мота , Кемписти

 

19 Клет Немачки језик 7 Maximal 3– рад.свеска Ђ.Мота , Кемписти
20 Герундијум Физика – 7 уџбеник Латас, Вукмировић, Балаж
21 Герундијум Физика 7 – збирка задатака са лабораторијским вежбама Латас, Вукмировић, Балаж
22 Клет Хемија 7 –уџбеник Н.Миховић, М.Козић, Н.Томашевић
23 Клет Хемија  7 –збирка задатака М.Козић, Н.Томашевић,Д:Кравац

 

ОСМИ  РАЗРЕД

 

Р.б. ИЗДАВАЧ НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОР

 

1 Клет Српски језик Читанка 8 – Цветник Зона Мркаљ, Зорица Несторовић
2 Клет Српски језик Граматика 8 – уџбеник Весна Ломбар
3 Клет Српски језик Радна свеска  8 – Зона Мркаљ, В. Ломбар
4 Герундијум Математика 8 уџбеник Јешић, Благојевић, Росић
5 Герундијум Математика 8 збирка задатака Јешић, Благојевић, Њаради
6 Герундијум Ликовна култура 8 – Корак ближе уџбеник Б. Мандић
7 Клет Музичка култура  8 – уџбеник  Г.Грујић, М.Соколовић, Игњатовић
8 Герундијум Биологија 8 – уџбеник Миљановић,Миливојевић,
9 Герундијум Биологија- 8  Радна свеска Т.Лазаревић, Нинковић
10 Вулкан Географија 8  –уџбеник Д.Милошевић, Мирослав Г
11 Фреска Енглески језик  8– Right on! 4- уџбеник ЈеnnyDooley
12 Фреска Енглески језик 8 – Right on! 4- радна свеска ЈеnnyDooley
13 Вулкан Историја 8  – уџбеник Весна Димитријевић

 

14 Герундијум Исторјски атлас  V-VIII разреда  
15 Клет ТИТ 8 –уџбеник Пађан, Стаменковић, Вучићевић
16 Клет ТИТ 8 –материјали Пађан, Стаменковић, Вучићевић
17 клет Информатика и рачунарство 8 С. Мандић,

 

18 Клет Немачки језик 8 Maximal 4 – уџбеник Ђ.Мота , Кемписти

 

19 Клет Немачки језик 8 Maximal 4– рад.свеска Вебер, Шобер
20 Герундијум Физика 8 уџбеник Латас, Вукмировић, Балаж
21 Герундијум Физика  8 – збирка задатака Латас, Вукмировић, Балаж
22 Вулкан Хемија 8 –уџбеник Маја Шумар Ристић
23 Вулкан Хемија 8 –збирка задатака Маја Шумар Ристић

 

 

Get 30% off your first purchase

X