Kriterijumi za postupanje u slucaju pojave COVID u skolama kon 6.11.2020.