ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2022.

Јавни позив

Одлука о додели Уговора, Јн Хигијена 2022

2021.

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2020.

AВГУСТ.

НАБАВКА УЏБЕНИКА ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА

ЈУЛ.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈНМВ 5/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН МВ 5/2020

Одлука о закључењу оквирног споразума 5/2020

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

ЈУН.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈНМВ 4/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА (ТАБЛЕ И ПРОЈЕКТОРИ) ЈНМВ – 4/2020

О Д Л У К У о додели уговора ЈН 4/2020

 

МАЈ.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА-ИНТЕРАКТИВНИХ ТАБЛИ СА ПРОЈЕКТОРОМ ЈНОП1-ЗН/2020

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ИНТЕРАКТИВНИХ ТАБЛИ

АПРИЛ.

ОСИГУРАЊЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈНМВ 3/20      

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ОСИГУРАЊА УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ 3/20

Додатна појашњења за ЈНМВ бр. 3/20

О Д Л У К У о додели уговора 3/20

ФЕБРУАР

ХИГИЈЕНА   

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈНМВ 2/2020  

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ЈНМВ – 2/2020

О Д Л У К A о додели уговора 2/2020

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 2/2020

МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈНМВ 1/2020   

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – МАТЕРИЈАЛ ЗА OБРАЗОВАЊЕ – 1/2020 

О Д Л У К A о додели уговора 1/2020

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 1/2020

 2019.

ЕКСКУРЗИЈЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 9/2019      Позив за подношење понуда 9/2019

ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА И ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

ХРАНА И ПИЋЕ

POZIV 8/2019    Одлука о покретању поступка 8/2019   ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 8/2019 О Д Л У К A о закључењу оквирног споразума8/2019  ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА 8/2019     Одлука о закљученом оквирном споразуму 8/2019

ОСИГУРАЊЕ

 ПОЗИВ     КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА     Одлука о додели уговора   Извештај о стручној оцени    Уговор о осигурању ученика и запослених     Уговор о осигурању имовине


САНАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ЈНМВ 10/2019 – САНАЦИЈА КРОВА     КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 10/201   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 10/2019   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 10/2019

Одлука о покретању ЈВНБ 7/2019    ПОЗИВ ЗА ЈНМВ 7/2019   Одлука о додели уговора ЈВНБ 7/2019   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈНМВ 7/2019

Позив за замену ПВЦ врата и прозора           Конкурсна документација      Одлука о додели уговора

ПОЗИВ – Уградња топлотне пумпе       КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА     ИЗМЕНA КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПОЗИВ – Соларни панели            КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Соларни панели           ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА                    Додатна појашњења           О д л у к а о додели уговора

МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

ПОЗИВ      КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА    Одлука о додели уговора

Kњиге


ХИГИЈЕНА   

Одлука о додели уговора           ПОЗИВ           КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА      


2018.

 

АДАПТАЦИЈА

ПОЗИВ   ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА   КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  ObavestenjeOZakljucenomUgovoru

odluka o dodeli ugovora07-18 ugovor prozori 07-18

 


ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

ПОЗИВ         КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА    


РАСВЕТА

ПОЗИВ         КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА      ОДЛУКА        ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 


ХРАНА И ПИЋЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈНМВ 4-2018         ЈАВНA НАБАВКA ДОБАРА – ХРАНЕ И ПИЋА ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊИ 

О Д Л У К A


ОСИГУРАЊЕ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА -ОСИГУРАЊЕ 2018             ПОЗИВ -ЈНМВ-318          УГОВОР СА ИЗАБРАНИМ ПОНУЂАЧЕМ


ХИГИЈЕНА
ObavestenjeOZakljucenomUgovoru 1     Odluka о dodeli ugovora (3)     POZIV- higijena (1)       ЈНМВ-1-2018Odluka о dodeli ugovora (3)


МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
ObavestenjeOZakljucenomUgovoru(1)     KD mat. za obraz. 8.2.18.    Odluka о dodeli ugovora (3)        POZIV

 

 


2017


ХИГИЈЕНА
 Kd higijena 13.02.17               ObavestenjeOZakljucenomUgovoru             Odluka о dodeli ugovora (1)          POZIV- higijena


ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ
Odluka о dodeli okvirnog sporazuma  Otvoreni postupak, okvirni sporazum – radovi


РАСВЕТА
Odgovor 2407       Odgovor        Конкурсна документација – rasveta


КАНАЛИЗАЦИЈА
Конкурсна документација – kanalizacija

 


ШТЕДЉИВА РАСВЕТА
Odluka о dodeli ugovora(1)      ObavestenjeOZakljucenomUgovoru      Odluka о dodeli ugovora        PozivКонкурсна документација


ОСИГУРАЊЕ
Konursna dokumentacija 2017 (1) poziv (1).


МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
KD mat. za obraz.         Odluka о dodeli ugovora (2)            POZIV- mat. za obrazovanje

Get 30% off your first purchase

X