ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2019.

ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА И ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

ОСИГУРАЊЕ

 ПОЗИВ     КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА     Одлука о додели уговора   Извештај о стручној оцени    Уговор о осигурању ученика и запослених     Уговор о осигурању имовине


АДАПТАЦИЈА

Одлука о покретању ЈВНБ 7/2019    ПОЗИВ ЗА ЈНМВ 7/2019   Одлука о додели уговора ЈВНБ 7/2019   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈНМВ 7/2019

Позив за замену ПВЦ врата и прозора           Конкурсна документација      Одлука о додели уговора

ПОЗИВ – Уградња топлотне пумпе       КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА     ИЗМЕНA КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПОЗИВ – Соларни панели            КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Соларни панели           ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА                    Додатна појашњења           О д л у к а о додели уговора

МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

ПОЗИВ      КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА    Одлука о додели уговора


ХИГИЈЕНА   

Одлука о додели уговора           ПОЗИВ           КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА      


2018.

 

АДАПТАЦИЈА

ПОЗИВ   ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА   КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  ObavestenjeOZakljucenomUgovoru

odluka o dodeli ugovora07-18 ugovor prozori 07-18

 


ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

ПОЗИВ         КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА    


РАСВЕТА

ПОЗИВ         КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА      ОДЛУКА        ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 


ХРАНА И ПИЋЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈНМВ 4-2018         ЈАВНA НАБАВКA ДОБАРА – ХРАНЕ И ПИЋА ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊИ 

О Д Л У К A


ОСИГУРАЊЕ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА -ОСИГУРАЊЕ 2018             ПОЗИВ -ЈНМВ-318          УГОВОР СА ИЗАБРАНИМ ПОНУЂАЧЕМ


ХИГИЈЕНА
ObavestenjeOZakljucenomUgovoru 1     Odluka о dodeli ugovora (3)     POZIV- higijena (1)       ЈНМВ-1-2018Odluka о dodeli ugovora (3)


МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
ObavestenjeOZakljucenomUgovoru(1)     KD mat. za obraz. 8.2.18.    Odluka о dodeli ugovora (3)        POZIV


2017


ХИГИЈЕНА
 Kd higijena 13.02.17               ObavestenjeOZakljucenomUgovoru             Odluka о dodeli ugovora (1)          POZIV- higijena


ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ
Odluka о dodeli okvirnog sporazuma  Otvoreni postupak, okvirni sporazum – radovi


РАСВЕТА
Odgovor 2407       Odgovor        Конкурсна документација – rasveta


КАНАЛИЗАЦИЈА
Конкурсна документација – kanalizacija

 


ШТЕДЉИВА РАСВЕТА
Odluka о dodeli ugovora(1)      ObavestenjeOZakljucenomUgovoru      Odluka о dodeli ugovora        PozivКонкурсна документација


ОСИГУРАЊЕ
Konursna dokumentacija 2017 (1) poziv (1).


МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
KD mat. za obraz.         Odluka о dodeli ugovora (2)            POZIV- mat. za obrazovanje